Jolly Roger Pub – OPŠTE ZNANJE (ABC KVIZ)

Sreda 03.07.2024. od 19:30

Jolly Roger, Kraljice Marije 1
PRIJAVA NA TELEFON: 069 12 59 388

Broj članova po ekipi: do 6
Kotizacija: 300 din.
10 dinara od svake kotizacije doniramo u dobrotvorne svrhe
Trajanje kviza: 3 sata

Nagrade:
1. mesto: Vaučer za JollyR
2. mesto: Tura pića za celu ekipu.
3. mesto: Tura rakije za celu ekipu.
*Ostale ekipe na točku sreće mogu osvojiti neku od dodatnih nagrada.

Format kviza: 8 oblasti, posle svake se predaju odgovori, sa kratkim predahom na polovini kviza. Svako pitanje ima 3 ponuđena odgovora, pod A, B i C, a tema kviza je OPŠTE ZNANJE.

Oblasti:
Geostorija – Pitanja iz domaće i strane istorije i geografije
Književnost i likovna umetnost – Pitanja iz strane i domaće umetnosti, prepoznaj umetnika, delo ili stih
Sport – Pitanja iz domaćeg i stranog sporta
Oblast iznenađenja 1
Svaštara – Pitanja iz opšte kulture i tekućih aktuelnosti
Muzika – Pitanja, dopuni i prepoznaj strane i domaće pesme
Film – Pitanja, slike i inserti iz domaćih i stranih filmova i serija
Oblast iznenađenja 2

Strogo zabranjena upotreba pametnih uređaja i bilo koji vid varanja